Smerteforbedring efter operation


Et af de mere frustrerende aspekter af syringomyeli er, at selv efter en vellykket operation – dvs. restaurering af cerebrospinalvæske strømmen og mulig mindskelse af syrinx – vil symptomer, især smerte, ofte ikke bedres. Hvis man ser på beskrivelser af sygdommen fra år tilbage, beskrives kirurgi faktisk som en måde at stoppe progressionen af symptomerne, og ikke som en måde at helbrede syringomyeli.

Mens det er velkendt, at nerveskader fra en traumatisk skade ikke har gode chancer for at hele, er de nøjagtige mekanismer, der ligger til grund for smerter forbundet med en Syrinx, endnu ikke forstået. Nogle mennesker har en syrinx der næsten løber i hele længden af deres ryg, før der opstår smertefulde symptomer, andre lider af vedholdende smerter fra, hvad der ligner en næsten ubetydelig Syrinx. Mangelen på viden og forståelse for de mekanismer der forårsager dannelsen af en syrinx og de symptomer og smerter den giver, gør det meget vanskeligt at forudsige, på et individuelt grundlag, om smerter og/eller symptomer vil blive forbedret efter en operation.

I et forsøg på at identificere de faktorer, der påvirker smerter, og smerte bedring efter en operation, så en gruppe fra Keio Universitet i Japan, ledet af Dr. Masaya Nakamura, på 25 Chiari relaterede syringomyeli patienter, de havde behandlet i løbet af de sidste 15 år. Gruppen ønskede at vide, om alder, varighed af symptomer (før operation), og / eller syrinx form var relateret til smerte og post-operative smerter forbedring. De har offentliggjort deres resultater i marts 2004 i Journal of Neurosurgery.

De 25 patienter var i alderen 13 til 57, og der var 4 mænd og 21 kvinder. Elleve patienter undergik dekompression operation, 12 patienter blev behandlet med shunt (placeres direkte i syrinx), og 2 patienter fik begge operationer. Gruppen blev fulgt i gennemsnitligt 5 år efter operationen. Forskerne inddelt patienterne i to grupper: dem med smerter der direkte kunne henføres til en syrinx, og dem uden en sådan smerte. De opdelte desuden patient gruppen i dem, hvis smerter blev forbedret efter kirurgi og dem, hvis smerter var uændret. Derudover klassificeret forskerne hver persons Syrinx som enten centralt, udvidet, eller afveget (se figur 1). I alt havde 17 patienter smerter, og 8 havde ingen smerter. Af de 17 smertepatienter, følte 6 en forbedret efter operationen, og 11 gjorde ikke. Før operationen, var der 2 centrale, 15 udvidet, og 8 afvegne syrinx.

Når man ser på deres data, fandt gruppen, at alder ikke havde nogen relation til, om en person havde smerter, eller om deres smerter var forbedret efter operation. De fandt dog, at varigheden af symptomer var signifikant relateret til begge. Den gennemsnitlige varighed af symptomer for smerte-gruppen var mere end 30 måneder. I modsætning hertil var den gennemsnitlige varighed for ingen smerter gruppen kun 15 måneder. Efter operationen, var forskellen lige så slående. Den gennemsnitlige varighed af symptomer for ”forbedring” gruppen var omkring 20 måneder, mens gennemsnittet for de ”ingen forbedring” gruppe var meget højere og lå på omkring 40 måneder.

Ud over, hvor længe folk havde haft symptomer, syntes selve formen af syrinx også at påvirke smerte. Alle 8 patienter med afveget syrinx havde smerter, mens kun 9 af de 15 med udvidede syrinx havde smerter. Ingen af de to centrale syrinx forårsaget smerter. Post-kirurgisk, viste kun 1 ud af 8 patienter med en afveget syrinx, ingen smerte forbedring. Hertil kommer, at hos tre patienter, blev en udvidet syrinx omdannet til en afveget syrinx, og i alle tre tilfælde, viste patienterne ingen smerter forbedring. I alt, viste 10 ud af 11 patienter med afvegne syrinx enten før eller efter operationen ingen forbedring i smerter. Desværre har forfatterne ikke oplyst, om hvorvidt typen af behandling (dekompression, shunt, eller begge dele) havde indvirkning på smerterne, så det vides ikke, om der er en anden variabel at tage højde for.

Forskerne mener, at de afvegne syrinx give så mange problemer, fordi deres form betyder, at de optager en del af pladsen i de dorsale horn. Forskning har vist, at skader på dette område af rygsøjlen forårsager spontane smerter der ikke heler af sig selv.

Selv om forfatterne ikke har spekuleret på dette i deres undersøgelse, er det interessant at bemærke, at mange forskere mener, at efter en given tid vil en syrinx vokse til et maksimum og derefter kollapse og begynde at reducere i størrelse, som væsken i syrinx finder en vej tilbage til det normale CSF rum. Selv om forfatterne ikke oplyser dette, forekommer det sandsynligt, at patienter med afvegne syrinx også var dem, der havde haft symptomer i længst tid. Man må spørge sig selv, om syrinx i disse tilfælde allerede var begyndt at kollapse, og det er denne proces, der forårsager størst skade. Uanset hvad, så er de indlysende konsekvenser af dette arbejde, den store betydning af tidlig, præcise diagnoser. Hvis disse betingelser, kan identificeres og korrigeres tidligt nok, kan man måske stoppe smerten, før den begynder.

TIL TOPPEN